ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY ,,JAR'' s.c.

Firma Z.P.H.U. "JAR" s. c. w Kielnarowej wytwarza wyroby betonowe od 1989 roku. W pierwszych latach rozpoczął produkcje pustaków żużlowych i betonowych, kolejno poszerzał swoją ofertę o betonową armaturę drogową i ogrodzeniową a także rozpoczął przecieranie drewna, została uruchomiona stolarnia. Produkcja betoniarska uległa stopniowo modernizacji i mechanizacji poprzez zamontowanie węzła betoniarskiego oraz zakup wibro-pras. Znacznie poszerzyła się gama tych wyrobów. Wyroby nasze są produkowane w oparciu o obowiązujące PN a na część posiadamy Aprobaty Techniczne.

Asortyment:
+Pustaki fundamentowe
+Korytka i Łupiny
+Płytki chodnikowe i Obrzeża trawnikowe
+Płyty IOMB
+Rury betonowe i zakończenia przepustów
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne Szczelne
+Stożki betonowe i Żeliwne
+Słupki Wodne, Gazowe, Geodezyjne
+Elementy ogrodzeniowe
+Inne: Dyble, Bariery, Płyty Drogowe
+NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Usługi Tartaczne:
+Tarcica
+Drewno dachowe
+Łaty
+Deska podbiciowa
+Listwy
+Sztachety

Usługi:
+Układanie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia, mostków
wiazdowych oraz inne prace ogolno budowlane

 

 

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa zaprasza do składania łącznej oferty w przedmiocie:

- dostawa 2 maszyn j.n.:

1.       używanego rozścielacza do mieszanki asfaltowej. Wymagania techniczne: rok produkcji rozścielacza - nie starszy niż 2006r., przebieg max 6000mth, stół hydrauliczny ogrzewany gazowo lub elektrycznie, system niwelacji, hydraulicznie regulowana wysokość ślimaka, łamanie stołu, stół maszyny szerokość 2,5m z możliwością zastosowania przystawek do szerokości 4,4 m.

Uwaga: W związku z tym, że zakup ww. rozścielacza jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 nie może on być współfinansowany ze środków wspólnotowych, ani z dotacji krajowych w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego (rozścielacza jw.) przez ZPHU JAR S.C. Oferent będzie zobowiązany do wystawia oświadczenia, w którym określi pochodzenie sprzętu, datę zakupu, miejsce zakupu, dane zakupującego – jego nazwę i adres oraz w którym potwierdzi, że w okresie 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu danego środka trwałego (rozścielacza jw.) przez ZPHU JAR S.C. nie został on zakupiony ze środków krajowych ani wspólnotowych.

 

2.     nośnika teleskopowego . Parametry urządzenia: wysięg minimum 7m, udźwig 4100kg,  łyżka dzielona minimum 1m3. Urządzenie nowe.

Termin realizacji: do 20.04.2015r.

Termin związania z ofertą: 1 miesiąc od daty złożenia oferty.  

Oferta  powinna zawierać: nazwę oferenta, opis urządzeń, wartość oferty (netto + VAT), termin ważności oferty, potwierdzenie terminu dostawy, oświadczenie dotyczące braku współfinansowania ze środków wspólnotowych w okresie ostatnich 7 lat dla rozścielacza (treść powyżej) .

Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%.

Termin złożenia oferty: do 23.03.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa, adres:

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20, w godz. od 7 – 17, tel/fax  017 221 93 11, adres email: biuro@jar.itl.pl

Kielnarowa, 12.03.2015r.

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa zaprasza do składania ofert w przedmiocie:

Dostawa agregatu z oświetleniem . Parametry urządzenia: 6 reflektorów halogenowych, 4 podpory stabilizacyjne, obrót masztu o 355 st. Paliwo – olej napędowy, moc znamionowa 20,0 kVA/16,0 Kw, napięcie znamionowe 400 V. Urządzenie nowe.

Termin realizacji: do 30.04.2015r.

Termin związania z ofertą: 1 miesiąc od daty złożenia oferty.  

Oferta  powinna zawierać: nazwę oferenta, opis urządzenia, wartość oferty (netto + VAT), termin ważności oferty, potwierdzenie terminu dostawy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%.

Termin złożenia oferty: do 23.03.2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa, adres:

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20, w godz. od 7 – 17, tel/fax  017 221 93 11, adres email: biuro@jar.itl.pl

Kielnarowa, 12.03.2015r.

 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
JAR s.c. Kielnarowa 20
Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn
tel: (17) 22-19-311 / 22-99-677 / 23-02-166
Fax: (17) 22-99-677
Email: biuro@jar.itl.pl
© JAR s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone