ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWY ,,JAR'' s.c.

Firma Z.P.H.U. "JAR" s. c. w Kielnarowej wytwarza wyroby betonowe od 1989 roku. W pierwszych latach rozpoczął produkcje pustaków żużlowych i betonowych, kolejno poszerzał swoją ofertę o betonową armaturę drogową i ogrodzeniową a także rozpoczął przecieranie drewna, została uruchomiona stolarnia. Produkcja betoniarska uległa stopniowo modernizacji i mechanizacji poprzez zamontowanie węzła betoniarskiego oraz zakup wibro-pras. Znacznie poszerzyła się gama tych wyrobów. Wyroby nasze są produkowane w oparciu o obowiązujące PN a na część posiadamy Aprobaty Techniczne.

Asortyment:
+Pustaki fundamentowe
+Korytka i Łupiny
+Płytki chodnikowe i Obrzeża trawnikowe
+Płyty IOMB
+Rury betonowe i zakończenia przepustów
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne
+Kręgi studzienne i Kanalizacyjne Szczelne
+Stożki betonowe i Żeliwne
+Słupki Wodne, Gazowe, Geodezyjne
+Elementy ogrodzeniowe
+Inne: Dyble, Bariery, Płyty Drogowe
+NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE KLIENTA

Usługi Tartaczne:
+Tarcica
+Drewno dachowe
+Łaty
+Deska podbiciowa
+Listwy
+Sztachety

Usługi:
+Układanie kostki brukowej, wykonanie ogrodzenia, mostków
wiazdowych oraz inne prace ogolno budowlane
+Wykonanie altanki, domki letniskowe, budy dla psów.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „JAR” S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa zaprasza do składania ofert w przedmiocie:

Dostawa koparko – ładowarki   z widłami uchylnymi, wieloczynnościową łyżką ładowarki i instalacją pod młot hydrauliczny. Parametry urządzenia: masa eksploatacyjna min 8000 kg, moc silnika min. 80 KW, pompa zębata hydrauliczna o wydajności  min 160 L/min, głębokość kopania min 5900 mm, napęd 4x4, wysokość podnoszenia min 3200 mm. Informacje dotyczące dostawy można uzyskać w siedzibie ZPHU JAR S.C. Jan Synoś, Ryszard Rząsa, Kielnarowa 20.

Termin realizacji: do 23.12.2014r.

Termin związania z ofertą: 1 miesiąc od daty złożenia oferty.  

Oferta  powinna zawierać: nazwę oferenta, opis urządzenia, wartość oferty (netto + VAT), termin ważności oferty, potwierdzenie terminu dostawy.

Kryterium oceny ofert: najniższa cena – 100%.

Termin złożenia oferty: do 15.12.2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie przedsiębiorstwa, adres:

36-020 Tyczyn, Kielnarowa 20, w godz. od 7 – 17, tel/fax  017 221 93 11, adres email: biuro@jar.itl.pl

Kielnarowa, 05.12.2014r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
JAR s.c. Kielnarowa 20
Kielnarowa 20 36-020 Tyczyn
tel: (17) 22-19-311 / 22-99-677 / 23-02-166
Fax: (17) 22-99-677
Email: biuro@jar.itl.pl
© JAR s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone